Stowarzyszenie "Bractwo Świętego Ognia"

ul. Świętych Cyryla i Metodego 4/319

03-403 Warszawa

KRS: 0000820584

NIP: 1133008946

tel. +48 605 696 770

e-mail: office@holylight.org.pl

© 2020-2022 Copyright by holylight.org.pl

Stowarzyszenie 
Bractwo Świętego Ognia

  1. pl
  2. en
  3. ru
  4. uk

Pamiętaj o śmierci – głosi stare chrześcijańskie pozdrowienie. Słowa w nim zawarte mają nam uświadomić i przypomnieć, iż na tej ziemi jesteśmy tylko pielgrzymami, a kierunkiem który wskazuje nam zmartwychwstały Chrystus jest Niebiańskie Jeruzalem. Nadzy się rodzimy i nadzy umrzemy. W języku greckim cmentarz nazywa się słowem „kimmitirio”, czyli w dosłownym tłumaczeniu miejsce, gdzie ludzie śpią. Śpią w oczekiwaniu na Sąd Ostateczny, który dla jednych będzie piękny, natomiast dla innych straszny.

Prawosławny chrześcijanin powołany jest do czynienia dobra, albowiem jak wielokrotnie czytamy w Piśmie Świętym wiara, jeśli nie towarzyszą jej dobre uczynki jest martwa. Jednym z takich aktów wiary jest pamiętać o tych, o których nikt, albo mało kto pamięta. Taką możliwość mieli nauczyciele religii prawosławnej z punktów katechetycznych Dekanatu Warszawskiego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, którzy z inicjatywy ks. Andrzeja Bołbota - proboszcza parafii prawosławnej św. Aleksandry w Stanisławowie i prezesa zarządu Stowarzyszenia Bractwa Świętego Ognia - uczestniczyli w dniu 11 października 2021 roku w pracach porządkowych na cmentarzu, gdzie spoczywają ciała podopiecznych Prawosławnego Domu Pomocy Społecznej „Betania”. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą kontynuacją, której było już w wymiarze praktycznym oczyszczanie i porządkowanie zapomnianych nagrobków oraz grabienie liści. Dzięki zaangażowaniu i pracy uczestników udało się przywrócić format mogił trzydziestu podopiecznych domu opieki. Ustawiono znicze w znak szacunku i pamięci. W wymiarze duchowym bardzo ważna była modlitwa za spokój dusz naszych braci i sióstr w Chrystusie, znanych i nieznanych, spoczywających na wspomnianej nekropolii.

Serdeczne Bóg zapłać – Spasi Hospodi inicjatorom, organizatorom i uczestnikom za wspólny trud i modlitwę.

 

Mikołaj Podolec

za: orthodox.pl

zdjęcia: ks. Paweł Korobeinikov

obrazek wyróżniający za: dziennikwschodni.pl

 

 

14 października 2021

Ocalić od zapomnienia - hołd tym, którzy odeszli